Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása - L.É.T. polgári értékrendjéről Nyomtatás

A Kothencz János által vezetett Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulását (L. É. T.) (előző nevén: Tarjáni Önkéntes Kör, T.Ö.K.), Kothencz János hívta életre közösségépítő, - formáló szándékkal. A L. É. T. , ahogy rövidítve nevezik, Szeged legrégibb paneles városrészében élők problémáival foglalkozó önkéntesekből álló közösség. Tarjáni lakosokból, fiatalokból, olyan lelkes emberekből alakult, akik egymásért szolidaritást szeretnének vállalni. A mozgalom feltett szándéka, hogy  a paneldzsungel közepén megértesse az emberekkel, hogy a szolidaritásnak is van helye. Az emberek itt megtapasztalhatják, hogy fontosak, fontos az önbecsülésük is, valamint hogy kielégíthesse minden ember az alapvető igényét: a közösséghez való tartozást.

A Kothencz János által vezetett Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulásához (L. É. T.) olyan tarjáni lakosok csatlakoztak, akik úgy döntöttek, hogy jó szándéktól vezérelve megpróbálnak önkéntes társadalmi munkában segíteni lakótársaikon. A L. É. T. napjainkban több mint 100 fő segítővel támogatja, segíti a szociális nehézséggel küzdőket, az egyedül élőket, a fiatalokat és családokat egyaránt.

Szeged - Tarján városrészben nagyon sok olyan ember él, főleg idősebbek, vagy szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és csemetéik, akiknek komoly igénye van erre a karitatív szemléletmódra. Tarjánnak nincs önálló jellege, személyessége, nincsenek hagyományai, amik mentén találkozhatnának egymással az itt élők. A városrészben kis területen öt és félezer ember zsúfolódik össze, de az itt élők eltávolodtak egymástól, sokan saját szomszédjaikat sem ismerik. Néhol odáig jutottak a dolgok, hogy szinte már nem mernek szóba állni vagy beszállni a liftbe egy ismeretlennel. A hasonló méretű falvakban jellemző a közös kultúra, a mindennapos együttműködés, a szolidaritás, ezért a L.É.T. célja, hogy ezt a szemléletet közvetítse, és segítse az emberek egymásra találását.

2008-ban Kothencz János, karitatív területen tevékenykedő, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus vezetésével elkészítették terveiket, melyekről egy bemutatkozó levelet küldtek ki a körzetben lakóknak, illetve megtartották a rendszeresnek szánt lakossági fórumokból az elsőt. Ezeknek köszönhetően már hetvennél is többen jelentkeztek segítőnek hozzájuk. A L. É. T. alapítójának nem titkolt szándéka, hogy szeretné az itt élők igényét felébreszteni az egymásra való odafigyelés, törődés fontosságát illetően.

Az önbecsülés, és a közösségi élet formálásában van fontos szerepe annak, hogy a tradicionális, összetartozást erősítő ünnepeket – mint a karácsony, húsvét – itt próbálják meghonosítani a panelek között. Ennek keretében rendezték meg 2009 decemberében az I. Tarján Karácsonyt 1200 lakos, valamint 2010 áprilisában az I. Tarján Húsvétot 3000 lakos részvételével. Egy feldíszített karácsonyfa a sétálóutcán, ahol presszók, bankok, butikok és átmenő turistaforgalom van, nem sokat jelent az ünnep mélységét tekintve. Ezt inkább a lakóhelyen, egymás társaságában kell megélni, ahol kerületenként 4-5 ezer ember él.

A gyerekek és a nehéz helyzetben lévő vagy csonka családok számára - anyagi okok miatt gyakran elérhetetlen - korrepetálásokat biztosítanak ingyenesen. A Tarjáni Tanodában a diákokkal önkéntes pedagógusok és egyetemisták foglalkoznak. Kiemelten kezelik a közbiztonság kérdését, mivel tapasztalataik szerint „néhány helyi rendvédelmi civil szervezet alkalmatlan feladata ellátására”. Ezért felelős szülőket kérnek fel a játszótereken és utcákon lévő gyerekek és a fiatalok felügyeletére.

Ehhez kapcsolódik a városrész egyik legnagyobb problémája, mivel az ebben a körzetben élő tarjániaknak nincs olyan közösségi terük (még egy imaház sem), ahol egymásra találhatnának gondjaikkal, örömeikkel. A kamaszoknak is csak az utca marad, emiatt sokan kallódnak a panelek között. Az emberek általában nem tolerálják az utcákon csatangolókat, megbotránkoznak rajtuk. A helyzet javítására alternatív szórakozási lehetőségeket teremtenek a fiataloknak.

Idősellátási programjuk keretében ételkihordással, gyógyszerbeszerzéssel és a nehezebben kimozduló, egyedülálló öregeknek szóló rendszeres találkozókkal, beszélgetésekkel igyekeznek segíteni minél több rászorulónak. A L. É. T. csaknem 2 éve működtet egész Tarjánra kiterjedő szociális védőhálót és közbiztonsági programot. Napjainkban indul el a L. É. T. 4 nyugdíjas klubja.

Közösségteremtő és ünnepi programjaik (pl. Tarján Karácsony, Tarján Húsvét) pedig azt a célt szolgálják, hogy az emberek találkozhassanak egymással, és a találkozások során felismerjék az egymásra való odafigyelés és törődés fontosságát.

A L. É. T. tehát a szolidaritás mozgalma, ahol lakótelepen élők a többi lakótelepen élőkért tesznek és vállalnak felelősséget.