Kothencz János gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége PDFNyomtatásE-mail

Kothencz János 1973-ban született Kiskunhalason. Három hónapos korában került „állami gondozásba”. A ’70- es, ’80- as évek nevelőotthonaiban töltötte gyermekkorát. Általános és középiskolai tanulmányait Hajóson és Kiskunfélegyházán végezte. 1994-től Szegeden kezdi főiskolai, majd egyetemi tanulmányait.

A pedagógiát, szociológiát, teológiát és szociálterápiát végzett gyermekvédelmi szakember napjainkra a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén alkot. Tevékenysége és az általa életre hívott kezdeményezések jótékony hatása nagyban hozzájárul a családból kiemelt gyermekek és fiatalok (gyermekvédelmi gondoskodásban élők) sorsának jobbá tételéhez. 1996-ban megalapítja az ÁGOTA® mozgalmat, későbbiekben ÁGOTA® - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért - országos, közhasznú Alapítványt. Az ÁGOTA® napjainkra az ország összes megyéjében, közel 100 gyermek- és lakásotthont támogat, csaknem 1700 gyermekhez jut el karitatív szolgálatuk. Ugyancsak ő hozta létre, és szervezi folyamatosan, a 14 éve minden évben megrendezésre kerülő „Állami Gondozottak Országos Találkozója” rendezvényt, azaz a híres ÁGOTA® Tábort.

Az általa vezetett országos civil szervezet számos élménypedagógiai, tárgyi, anyagi, erkölcsi és szakmai segítségadást nyújt a gyermekvédelmi szakellátás több területén. 2003-ban, átértékelve addigi munkásságának tanulságait, arra a belátásra jut, hogy nem csak egy karitatív mozgalom kereteiben kell támogatnia sorstársait, hanem azoknak is segítséget kell nyújtani, akik közvetlenül a gyermekotthonokban élőkkel foglalkoznak (gyermekfelügyelők, pedagógus-nevelők, szociális munkások, stb.). 2004-től kutat és széles körű vizsgálatokat végez a hazai gyermekotthonok körében.

2004. és 2009. között vezeti és koordinálja azt az országos állapotracionalizáló kutatást, mely dokumentumanyagának egy részét a Róluk… értük… I. kötet tartalmazza. Ennek az alapos állapotracionalizáló kutatásnak az eredményeire, az ÁGOTA® 14 éves munkásságából fakadó tanulságaira, és személyes élményeire alapozó módon 2006. és 2009. közt létrehozza a KÁSZPEM®, Kothencz-féle ÁGOTA® Szenzitív Pedagogikoterápiás Módszert.

Ez a célcsoport-specifikus pedagógiai módszer (gyermekotthonokban élők számára) napjainkra már különböző formákban élvez akkreditáltságot, és az ÁGOTA® munkatársai oktatják is ezt a modult a gyermekotthonokban dolgozó kollégák körében. Az erről szóló művet Róluk… értük… II. kötet anyagát, tarthatja kezében most az olvasó. Kothencz János egyértelmű célkitűzése, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban történő, elsősorban emberi és nem utolsósorban szakmai, pedagógiai, nevelői munka szemléletmódja alapjaiban változzon.

A civil szférában megélt és megvalósított törekvései mellett számos tapasztalatot szerzett az állami szektorban is. 1999-2001. között nevelőtanárkodik, és fejleszt több gyermekotthonban. 2001-2003. között az alapellátásban (gyermekjóléti szolgálat), és a városi közigazgatásban (Szeged város ifjúsági referense) is dolgozik. 2004-2007. között civil munkássága és egyéb teendői mellett főiskolán oktat és szociálterápiát képez pedagógusoknak, pszichológusoknak és szociális munkásoknak, ill. a különböző pszichoszociális területen dolgozóknak.

2009-ig több száz terápiás klienscsoportot tartott családból kiemelt gyermekeknek és fiataloknak. 2009-ben a Csongrád Megyei Gyermek - és Ifjúságvédelmi Szakértői Bizottság tagjaként segít és gyűjt tapasztalatokat. Ezzel párhuzamosan a gyermekvédelmi szakellátásért felelős minisztérium által elindított regionális hatókörű módszertani intézmény módszertani munkatársaként dolgozik a dél-alföldi régióban.

Kothencz János napjainkban publikálja - több, kisebb szakmai írását követően - a „Róluk… értük…” címet viselő kétkötetes, társadalom- és neveléstudományi témájú könyvét. Az első kötet, bár kutatási tanulmányként is felfogható, azonban annak keretein mégis túlmutat. Hiszen a Szerző szándéka szerint pontosan ilyen, a valósághoz legközelebb illeszthető ismeret szükséges ahhoz, hogy valóban hatékony pedagógiai konstrukciót lehessen létrehozni a gyermekvédelmi gondoskodásban élők számára. A második kötet már ezt a pedagógiai megközelítést mutatja be. A Szerző keresztül-kasul bejárta a hazai gyermek- és ifjúságvédelem minden szegletét, valaha volt „állami gondozottként”, és napjainkra már a gyermekvédelem területén alkotó szakemberként. Töretlenül hisz a családból kiemelt gyermekek és fiatalok nevelhetőségében, és a korábbiaknál sikeresebb társadalmi integrálhatóságukban. Tevékenysége, mely egyben hivatása is, szemléletváltó (reformáló) hatású és úttörő jellegű. Hitét és lelkesedését ma már nemcsak az ÁGOTA® 270 fős karitatív közössége, de egyre több, a gyermekvédelmi szakellátásban közreműködő szakember is magáénak vallja. Mint ahogy Kothencz Jánosnak azon szemléletmódját is, melyet ő csak így összegez:

„Reményt lehet és kell ébreszteni ott, ahol a kiszolgáltatottság az Úr.”

Közeli munkatársa