Kothencz János önkormányzati képviselőjelölt megvalósítandó programja PDFNyomtatásE-mail

 

I. Gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer

Ahogyan az általam alapított és vezetett Tarjáni Önkéntes Körrel már elkezdtük, úgy folytatni is kívánjuk a gyermekvédelmi programhálónk fejlesztését. Jóval hatékonyabb gyermekvédelmi jelzőrendszerre és utcai szociális munkára van szükség ahhoz, hogy gyermekeink és fiataljaink ne az utcán kallódjanak, bandázzanak, és hogy ne váljanak a kábítószer rabjaivá. Folytatni fogjuk „Korrepetitor – Tanodánkat” is, mely keretében ingyenesen korrepetálunk, hogy gyermekeink jövőt építhessenek és többek közt piacképes szakmákat szerezhessenek. Sok család nem tudja megfizetni a gyermeke tanulmányi előmeneteléhez szükséges és hasznos korrepetitort. Mi, ahogyan az elmúlt 11 évben, ezt ezután is ingyen biztosítjuk, még hatékonyabb és fejlettebb módon.

II. Sportprogram- háló

Az idei évtől nagy sikerrel vette kezdetét a Tarjáni Sportnapok, melyből hagyományt kívánunk teremteni. Ahogyan idén nyáron, úgy a jövőben is még több alkalommal visszahozzuk a Tarjáni labdarúgás színvonalas hagyományát.

III. Munkahelyteremtés elősegítése

Gyakran azért találnak nehezebben és lassabban a munkahelykeresők állást, mert a munkanélküliek támogatását szolgáló rendszer túlbürokratizált. A Tarjáni Önkéntes Kör karitatív munkahelykereső szolgálata továbbra is ezen igyekszik változtatni és segíteni azzal, hogy a munkahelykeresőt és a lehetséges munkahelykínálót azonnal összeköti ill. kapcsolatot teremt a két fél közt. Csak az elmúlt egy évben, számos esetben sokkal gyorsabbnak bizonyultunk az állami szektorhoz képest a munkahely közvetítésben. Természetesen ez a szolgálatunk is teljesen ingyenes, mint ahogyan minden más segítségadásunk is.

IV. Nyugdíjas klubok, idősellátás karitatív rendszere

Nem régiben indítottuk el 4 nyugdíjas klubunkat, több mint 200 fő nyugdíjas részvételével. Természetesen még várjuk a jelentkezőket. Közösség építői munkánk egyik legfontosabb eleme, hogy valóban ahhoz segítsük az itt, velünk együtt élőket, hogy közösségben és megbecsültségben élhessenek. Nyugdíjasaink és idős lakótársaink, megérdemlik a megkülönböztetett odafigyelést. Ők építették fel valamennyiünk számára ezt az országot. Kötelességemnek érzem, hogy biztosítsam számukra a valahova tartozás élményét. A nyugdíjas klubjaink, kiváló közösségi programokat és kellemes kikapcsolódást nyújtanak valamennyi idős lakótársunk részére.

V. Közbiztonság

Tarjáni városrészünkben, katasztrofális mértékben megnövekedett a vagyon elleni bűncselekmények gyakorisága. Jóval több és aktívabb rendőri jelenlétre, valamint olyan civil közbiztonsági csoportra van szükség, amely ezt a tendenciát képes meggátolni. Ez, egyik kulcsfontosságú feladatvállalásaim egyike.

VI. Környezetvédelem

Nemcsak környezettudatosabb magatartást kell elősegítenem, hanem egyszer és mindenkorra, meg kell oldani, a parlagfű irtás kérdését. Az allergiás betegek száma rohamosan nő Tarjánban. Ezért ennek megoldására, külön akciótervet valósítok meg, hogy végre élhetőbb legyen környezetünk. Rendkívül fontos a Zápor Tó rendezése. Ezt viszont csakis és kizárólag a lakosság meghatározó véleményének bevonásával kívánom rendezni. Itt az ideje, hogy a lakosság döntse el, miként volna a legélvezhetőbb a tarjáni Zápor Tó. Továbbá a kutyabarátok számára elkészíttetek, több olyan kutyafuttató helyet, ahova békében és biztonságosan vihetik le családi kedvenceiket. Ezzel komoly mértékben csökkeni fog a „kutyapiszok”, és a kutya barátok közösségi életterekben is találkozhatnak majd egymással. Magam is szeretem a kutyákat, és van is kutyám. Egy kóbor kutyát fogadtam magamhoz sok évvel ezelőtt. Tudom milyen érzés gondoskodni egy ilyen kutyusról, de azt is tudom, mennyire bosszantó a számtalan kutyapiszok.

VII. Belső életminőség a panelokban

Nem csak kívülről kell rendbe tenni a panelokat! Az igazán égető problémák belülről vannak. Az elavult alumínium vezeték villanyhálózatok, a gyakran közveszélyes liftek, és a sokszor működésképtelen szellőző berendezések állapotán változtatni kell. Ezek megoldását és finanszírozását nem lehet a lakosságra terhelni! Ezt pályázatokból, és egyéb önerőt biztosítani képes forrásokból (pl.: önkormányzat) kell finanszírozni. Nem „nyúzhat le több bőrt” senki sem a lakosságról! A szellőzők állapota gyakran asztmatikussá teszik gyermekeink egészségét. Nem csak só-szobákra van szükség az óvodákban, hanem kiváló minőségű szellőző berendezésekre is a panelokban! Ha ugyanis ezek rendesen működnek, akkor kevesebb lenne az asztmás gyermek.

VIII. Közös képviseletek, és lakásszövetkezetek kontrollja

Tűrhetetlen, hogy a lakosság gyakran nem látja világosan, hogy mire megy el a pénze. Mindenkinek joga van udvarias és az emberi méltóságot megbecsülő magatartáshoz a nevükben eljárók részéről. Ebben komoly kontrollt kívánok megvalósítani.

IX. Közösségi életterek

Ahova kérik a lakosok, vissza fogom tenni a házak előtti és a fák árnyékában lévő padokat. De csak ott, ahol kérik, és ahol ez nem zavarja az ott élőket.
Közösségi ház felépítését fogom kezdeményezni, melyben a tarjániak otthon érezhetik magukat. Ez fog otthont adni, számos ünnepi, kulturális, és más programoknak is, valamint a nyugdíjas kluboknak egyaránt. Továbbá szüksége van Tarjánnak is templomra. Olyan közösségi-ökomenikus imaházat, ill. templomot szeretnék építtetni, melyben valamennyi történelmi egyház és felekezet megélheti a liturgikus szertartásait. Itt az ideje, hogy a tarjáni vallásgyakorló lakosok otthon érezzék magukat ilyen vonatkozásban is. A keresztény értékrend és az értékalapú közösségi szemlélet az alapja, jelenünknek és jövőnknek. Mert a múltunk is ezen alapul.

X. Közösségépítés, közös hagyományok és ünnepek

Ahogyan az elmúlt években, úgy a jövőben is meg fogom valósítani, a Tarjáni Ünnepek rendezvényeit. Lesz „Tarján Karácsony”, „Húsvét”, „Gyermek és Családi Nap”, és „Őszi fesztivál” is. Ezek a rendezvények kiváló alkalmat biztosítanak valamennyiünk számára ahhoz, hogy találkozzunk, és megismerkedhessünk egymással. Számtalanszor kiderült már, hogy mennyire fontosak ezek a rendezvények. Valamennyi tarjáni lakótársam velem együtt büszke lehet arra, hogy tarjáni. Ezek a rendezvények, az idetartozásunk és közös otthonunkhoz való ragaszkodásunk szimbólumai, ill. idetartozásunk megbecsülését szolgálják. Nem csak a belvárosi Klauzál tér lehet fenyőfával díszített! Az ünnepet oda kell vinni, ahol az emberek élnek! És ott kell igazán megbecsülni. Valamennyi ünnepi rendezvényünk, továbbra is ingyenes lesz!

XI. Önkormányzati képviselet átláthatósága, érdekképviselet

Az önkormányzati képviselő az itt élők szolgálatára jelentkezik! Nem Őt szolgálják, hanem Ő maga szolgál! Ezt fontos tisztán látnia mindenkinek! Valamennyi lehetőségemet (pl.: képviselői keret, stb.) átláthatóvá fogom tenni az itt élők számára. Ezzel azt kívánom garantálni, hogy mindenki láthassa, hogy mire, milyen módon és miből költünk. Továbbá minden hónapban lépcsőház látogatási fórumot tartanék, ahol a lakosok tartózkodási helyén tájékozódhatok a felmerülő és megoldandó problémákról! Ezen kívül minden hónapban lesz képviselői fogadó óra is, azonban azt mégis fontosabbnak tartom, hogy magam menjek el a lakosokhoz.

Nem politikus kívánok lenni, hanem képviselő! A tarjániak érdekeit kívánom képviselni, s mindezt úgy szeretném megvalósítani, hogy a valódi nehézségekben és problémákban tudjak támaszt nyújtani. Hitem szerint, azok vagyunk, amit megteszünk másokért. Én az elmúlt 15 évben is csak tettem és adtam. Ez a hivatásom. Ezúttal önkormányzati képviselőként több illetékességgel még hatékonyabban szeretném szolgálni az itt élők életét. Szavatartó ember vagyok, és itt élek Önök közt. Hatékonyságomat csak növeli, hogy az engem jelölő és támogató párt a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség. Mivel a FIDESZ a kormányzó párt, így érthetően sokkal jobban fogom tudni képviselni a tarjániak érdekeit!
Kérem, támogassanak bizalmukkal és szavazataikkal. Van értelme, és reális esélye is van annak, hogy jobbá tegyük a Tarjániak életét… - együtt. Ezen kívánok fáradozni.

 

Kothencz János,
a kormányzó párt által támogatott, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség önkormányzati képviselőjelöltje