Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása - L.É.T. tervezett programjai és elképzelései PDFNyomtatásE-mail

Kothencz János által vezetett
Tarjáni Önkéntes Kör
Tarjáni Élet időszakos hirdetményének lapja
Kothencz János által vezetett
Tarjáni Önkéntes Kör
Tarján karácsony rendezvényének plakátja
(a megvalósult rendezvényen
1300 fő
vett részt)
Kothencz János által vezetett
Tarjáni Önkéntes Kör
Tarján Húsvét rendezvényének plakátja
(a megvalósult rendezvényen
3200 fő
vett részt)

Gyermek és családnapi rendezvény spot

Kothencz János által vezetett
Tarjáni Önkéntes Kör
Tarjáni gyermek és Családinap
Kothencz János által vezetett
Tarjáni Önkéntes Kör
Tarjáni Családi Júliális

 

A Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Kört (T. Ö. K.) Kothencz János hívta életre közösségépítő, - formáló szándékkal. A T. Ö. K. , ahogy rövidítve nevezik, Szeged legrégibb panelos városrészében élők problémáival foglalkozó önkéntesekből álló közösség. Tarjáni lakosokból, fiatalokból, olyan lelkes emberekből alakult, akik egymásért szolidaritást szeretnének vállalni. A mozgalom feltett szándéka, hogy Szeged- Tarjánban, a paneldzsungel közepén megértesse az emberekkel, hogy a szolidaritásnak is van helye. Az emberek itt megtapasztalhatják, hogy fontosak, fontos az önbecsülésük is, valamint hogy kielégíthesse minden ember az alapvető igényét: a közösséghez való tartozást.

A Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Körhöz (T. Ö. K.) olyan tarjáni lakosok csatlakoztak, akik úgy döntöttek, hogy jó szándéktól vezérelve megpróbálnak önkéntes társadalmi munkában segíteni lakótársaikon. A T. Ö. K. napjainkban több mint 100 fő segítővel támogatja, segíti a szociális nehézséggel küzdőket, az egyedül élőket, a fiatalokat és családokat egyaránt.

Szeged - Tarján városrészben nagyon sok olyan ember él, főleg idősebbek, vagy szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és csemetéik, akiknek komoly igénye van erre a karitatív szemléletmódra. Tarjánnak nincs önálló jellege, személyessége, nincsenek hagyományai, amik mentén találkozhatnának egymással az itt élők. A városrészben kis területen öt és félezer ember zsúfolódik össze, de az itt élők eltávolodtak egymástól, sokan saját szomszédjaikat sem ismerik. Néhol odáig jutottak a dolgok, hogy szinte már nem mernek szóba állni vagy beszállni a liftbe egy ismeretlennel. A hasonló méretű falvakban jellemző a közös kultúra, a mindennapos együttműködés, a szolidaritás, ezért a T.Ö.K. célja, hogy ezt a szemléletet közvetítse, és segítse az emberek egymásra találását.

2008-ban Kothencz János, karitatív területen tevékenykedő, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus vezetésével elkészítették terveiket, melyekről egy bemutatkozó levelet küldtek ki a körzetben lakóknak, illetve megtartották a rendszeresnek szánt lakossági fórumokból az elsőt. Ezeknek köszönhetően már hetvennél is többen jelentkeztek segítőnek hozzájuk. A T. Ö. K. alapítójának nem titkolt szándéka, hogy szeretné az itt élők igényét felébreszteni az egymásra való odafigyelés, törődés fontosságát illetően.

Az önbecsülés, és a közösségi élet formálásában van fontos szerepe annak, hogy a tradicionális, összetartozást erősítő ünnepeket – mint a karácsony, húsvét – itt próbálják meghonosítani a panelek között. Ennek keretében rendezték meg 2009 decemberében az I. Tarján Karácsonyt 1200 lakos, valamint 2010 áprilisában az I. Tarján Húsvétot 3000 lakos részvételével. Egy feldíszített karácsonyfa a sétálóutcán, ahol presszók, bankok, butikok és átmenő turistaforgalom van, nem sokat jelent az ünnep mélységét tekintve. Ezt inkább a lakóhelyen, egymás társaságában kell megélni, ahol kerületenként 4-5 ezer ember él.

A gyerekek és a nehéz helyzetben lévő vagy csonka családok számára - anyagi okok miatt gyakran elérhetetlen - korrepetálásokat biztosítanak ingyenesen. A Tarjáni Tanodában a diákokkal önkéntes pedagógusok és egyetemisták foglalkoznak. Kiemelten kezelik a közbiztonság kérdését, mivel tapasztalataik szerint „néhány helyi rendvédelmi civil szervezet alkalmatlan feladata ellátására”. Ezért felelős szülőket kérnek fel a játszótereken és utcákon lévő gyerekek és a fiatalok felügyeletére.

Ehhez kapcsolódik a városrész egyik legnagyobb problémája, mivel az ebben a körzetben élő tarjániaknak nincs olyan közösségi terük (még egy imaház sem), ahol egymásra találhatnának gondjaikkal, örömeikkel. A kamaszoknak is csak az utca marad, emiatt sokan kallódnak a panelek között. Az emberek általában nem tolerálják az utcákon csatangolókat, megbotránkoznak rajtuk. A helyzet javítására alternatív szórakozási lehetőségeket teremtenek a fiataloknak.

Idősellátási programjuk keretében ételkihordással, gyógyszerbeszerzéssel és a nehezebben kimozduló, egyedülálló öregeknek szóló rendszeres találkozókkal, beszélgetésekkel igyekeznek segíteni minél több rászorulónak. A T. Ö. K. csaknem 2 éve működtet egész Tarjánra kiterjedő szociális védőhálót és közbiztonsági programot. Napjainkban indul el a T. Ö. K. 4 nyugdíjas klubja.

Közösségteremtő és ünnepi programjaik (pl. Tarján Karácsony, Tarján Húsvét) pedig azt a célt szolgálják, hogy az emberek találkozhassanak egymással, és a találkozások során felismerjék az egymásra való odafigyelés és törődés fontosságát.

A T. Ö. K. tehát a szolidaritás mozgalma, ahol tarjániak a tarjániakért tesznek és vállalnak felelősséget.

 

 


Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Kör
- T.Ö.K. -
tevékenységei

 

1. T.Ö.K Szociális védőháló programrendszere

Gyermekek és fiatalok részére:

 • Tarjáni Korrepetitor Tanoda- program: Olyan családok gyermekeinek ingyen korrepetálása bármilyen tárgyból, ahol a család költségvetése nem tudja fedezni az egy- egy tárgyból való korrepetálás díját. Az ingyenes Korrepetitor Tanoda elsődleges feladata a tarjáni gyermekek és fiatalok, főként a szociálisan hátrányos helyzetűek tanulmányi felzárkóztatása (ha az szükséges), és tanulmányi előmenetelük erősítése.

 

Felnőttek, szülők és családok részére:

 • Szociális munkások és pedagógusok bevonásával szociális támogatások közvetítése, megkülönböztetett figyelemmel az olyan lakosok, ill. családok esetében, akiknek nehézségeik vannak az önérdek-érvényesítő képességeikkel.
 • Csonkacsaládos és többgyermekes családok gyermekvédelmi programokban való részvételének elősegítése és a gyermekvédelmi támogatói rendszer elérhetőségének biztosítása.
 • Havi 5 órában ingyenes gyermeknevelési szaktanácsadás klinikai gyermekpszichológus és mentálhigiénikus bevonásával.

 

Idősek részére:

 • Idősebb lakótársaink részére (igényjelzés alapján) önkéntes közreműködéssel gyógyszerbeszerzés, ebédkihordás, bevásárlás, postai és hivatali ügyintézés.
 • Egyedülálló és magányos idős lakosaink számára látogatói háló biztosítása. Ez azt jelenti, hogy mindazon idős embertársaink, ill. környezetünkben élő, sokszor magukra hagyott lakótársaink (amennyiben kérik), úgy a Tarjáni Önkéntes Kör tagjai, családanyák, családapák és egyetemista korú fiatalok összefogásával próbálnak társaságot nyújtani az egyedüllét ellen.

Valamennyi lakos támogatása és segítése a szociális biztonság elérésében.

 

2. T.Ö.K. Sport programok

 • A T.Ö.K elindítja a tarjáni futball torna bajnokságot, fenti mellett tervezünk még ping-pong és csocsó versenyeket.

3. T.Ö.K. közbiztonsági kezdeményezései

 • A T.Ö.K létre kíván hozni egy olyan, elsősorban szülőkből álló közbiztonsági csoportot, amely önkéntes módon a tarjáni közterületet rendszeresen felügyeli és preventív (megelőző) módon szolgálja a lakosság biztonságérzethez való jogát. Köz- és játszóterek, parkok, illetve Zápor- tó területén rendszeresen valósítanak meg felügyeletet, különös tekintettel a hétvégék és az iskolai szünidők idejében.
 • A kulturált közlekedést elősegítő programok és kábítószer-fogyasztást megelőző képzések és programok megvalósítása szakemberek bevonásával.

 

4. T.Ö.K. Gyermek- és ifjúságvédelmi háló

 • A tarjáni gyermekek és fiatalok értékrendjének kialakulását segítő foglakozások, programok, rendezvények megvalósítása.
 • Kortárs önsegítő csoportok létrehozása
 • Továbbtanulási tájékozódást segítő rendszer kiépítése
 • A tarjáni gyermekek és fiatalok szociális és környezeti érzékenységét fejlesztő programok megvalósítása

 

5. T.Ö.K. Kulturális programháló

 • Hagyományteremtő és őrző programok megvalósítása Tarjánban. Ezen hagyományteremtő programok révén azt a célt igyekszünk szolgálni, hogy a tarjániak megtapasztalják a tarjáni identitásuk lehetőségeit és választ kaphassanak a valahova tartozni akarás igényük kérdéseire. Az I. Tarjáni T.Ö.K. Fesztivál 2009 szeptemberében lesz, amelyre kimondottan a tarjáni lakosokat invitáljuk meg.
 • Tarjáni Értelmiségiek Klubja – programsorozat: ebben olyan tarjáni értelmiségieket várunk, akik szívesen vesznek részt egy közösen megvalósított irodalmi, vagy bármilyen más, akár tudományos vagy művészeti programesten.

 

6. T.Ö.K. Tarjáni nyugdíjas fórum

 • A Tarjáni nyugdíjas fórum alapvető rendeltetése a nyugdíjasaink közösségi élményekhez való juttatása

 

7. T.Ö.K. Környezetvédelmi programháló

 • Olyan, minden korosztály számára elérhető és érthető környezettudatos programok szervezése, melyek segítségével, közös összefogással élhetőbb környezet teremthető Tarjánban a tarjániakkal a tarjániaknak.

 

8. T.Ö.K. - Lakossági Fórum

 • Minden hónapban a teljes tarjáni lakosság együttlétére van lehetőség, ahol az aktuális nehézségek, problémák és teendők megbeszélése valósul meg. Ezeknek a fórumoknak a konkrét célja az adott problémákra adott megoldási javaslatok megfogalmazása, melyeket konkrét cselekvés követ.

 

Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Kör

T.Ö.K.

valamennyi feladatvállalása

önkéntes és ingyenes