Lakótelepi Emberek Érdekkéviseleti Társulása - L.É.T. programrendszere PDFNyomtatásE-mail

 

Kothencz János által vezetett
Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása
- L.É.T. -
megvalósítandó
tevékenységei

 

1. L.É.T Szociális védőháló programrendszere

Gyermekek és fiatalok részére:

 • Tarjáni Korrepetitor Tanoda- program: Olyan családok gyermekeinek ingyen korrepetálása bármilyen tárgyból, ahol a család költségvetése nem tudja fedezni az egy- egy tárgyból való korrepetálás díját. Az ingyenes Korrepetitor Tanoda elsődleges feladata a tarjáni gyermekek és fiatalok, főként a szociálisan hátrányos helyzetűek tanulmányi felzárkóztatása (ha az szükséges), és tanulmányi előmenetelük erősítése.

 

Felnőttek, szülők és családok részére:

 • Szociális munkások és pedagógusok bevonásával szociális támogatások közvetítése, megkülönböztetett figyelemmel az olyan lakosok, ill. családok esetében, akiknek nehézségeik vannak az önérdek-érvényesítő képességeikkel.
 • Csonkacsaládos és többgyermekes családok gyermekvédelmi programokban való részvételének elősegítése és a gyermekvédelmi támogatói rendszer elérhetőségének biztosítása.
 • Havi 5 órában ingyenes gyermeknevelési szaktanácsadás klinikai gyermekpszichológus és mentálhigiénikus bevonásával.

 

Idősek részére:

 • Idősebb lakótársaink részére (igényjelzés alapján) önkéntes közreműködéssel gyógyszerbeszerzés, ebédkihordás, bevásárlás, postai és hivatali ügyintézés.
 • Egyedülálló és magányos idős lakosaink számára látogatói háló biztosítása. Ez azt jelenti, hogy mindazon idős embertársaink, ill. környezetünkben élő, sokszor magukra hagyott lakótársaink (amennyiben kérik), úgy a Tarjáni Önkéntes Kör tagjai, családanyák, családapák és egyetemista korú fiatalok összefogásával próbálnak társaságot nyújtani az egyedüllét ellen.

Valamennyi lakos támogatása és segítése a szociális biztonság elérésében.

 

2. L.É.T. Sport programok
 • A T.Ö.K elindítja a tarjáni futball torna bajnokságot, fenti mellett tervezünk még ping-pong és csocsó versenyeket.

 

 

 

 

 

3. L.É.T. közbiztonsági kezdeményezései
 • A L.É.T létre kíván hozni egy olyan, elsősorban szülőkből álló közbiztonsági csoportot, amely önkéntes módon a tarjáni közterületet rendszeresen felügyeli és preventív (megelőző) módon szolgálja a lakosság biztonságérzethez való jogát. Köz- és játszóterek, parkok, illetve Zápor- tó területén rendszeresen valósítanak meg felügyeletet, különös tekintettel a hétvégék és az iskolai szünidők idejében.
 • A kulturált közlekedést elősegítő programok és kábítószer-fogyasztást megelőző képzések és programok megvalósítása szakemberek bevonásával.

 

4. L.É.T. Gyermek- és ifjúságvédelmi háló
 • A tarjáni gyermekek és fiatalok értékrendjének kialakulását segítő foglakozások, programok, rendezvények megvalósítása.
 • Kortárs önsegítő csoportok létrehozása
 • Továbbtanulási tájékozódást segítő rendszer kiépítése
 • A tarjáni gyermekek és fiatalok szociális és környezeti érzékenységét fejlesztő programok megvalósítása

 

5. L.É.T. Kulturális programháló
 • Hagyományteremtő és őrző programok megvalósítása Tarjánban. Ezen hagyományteremtő programok révén azt a célt igyekszünk szolgálni, hogy a tarjániak megtapasztalják a tarjáni identitásuk lehetőségeit és választ kaphassanak a valahova tartozni akarás igényük kérdéseire. Az I. Tarjáni T.Ö.K. Fesztivál 2009 szeptemberében lesz, amelyre kimondottan a tarjáni lakosokat invitáljuk meg.
 • Tarjáni Értelmiségiek Klubja – programsorozat: ebben olyan tarjáni értelmiségieket várunk, akik szívesen vesznek részt egy közösen megvalósított irodalmi, vagy bármilyen más, akár tudományos vagy művészeti programesten.

 

6. L.É.T. Tarjáni nyugdíjas fórum
 • A Tarjáni nyugdíjas fórum alapvető rendeltetése a nyugdíjasaink közösségi élményekhez való juttatása

 

7. L.É.T. Környezetvédelmi programháló
 • Olyan, minden korosztály számára elérhető és érthető környezettudatos programok szervezése, melyek segítségével, közös összefogással élhetőbb környezet teremthető Tarjánban a tarjániakkal a tarjániaknak.

 

8. L.É.T.- Lakossági Fórum
 • Minden hónapban a teljes tarjáni lakosság együttlétére van lehetőség, ahol az aktuális nehézségek, problémák és teendők megbeszélése valósul meg. Ezeknek a fórumoknak a konkrét célja az adott problémákra adott megoldási javaslatok megfogalmazása, melyeket konkrét cselekvés követ.


 

Kothencz János által vezette

Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása

L.É.T.

valamennyi feladatvállalása

önkéntes és ingyenes