Kothencz János szakpolitikai munkásságáról PDFNyomtatásE-mail

Kothencz János önkormányzati képviselőjelölt megvalósítandó programja

 

 

I. Gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer

Ahogyan az általam alapított és vezetett Tarjáni Önkéntes Körrel már elkezdtük, úgy folytatni is kívánjuk a gyermekvédelmi programhálónk fejlesztését. Jóval hatékonyabb gyermekvédelmi jelzőrendszerre és utcai szociális munkára van szükség ahhoz, hogy gyermekeink és fiataljaink ne az utcán kallódjanak, bandázzanak, és hogy ne váljanak a kábítószer rabjaivá. Folytatni fogjuk „Korrepetitor – Tanodánkat” is, mely keretében ingyenesen korrepetálunk, hogy gyermekeink jövőt építhessenek és többek közt piacképes szakmákat szerezhessenek. Sok család nem tudja megfizetni a gyermeke tanulmányi előmeneteléhez szükséges és hasznos korrepetitort. Mi, ahogyan az elmúlt 11 évben, ezt ezután is ingyen biztosítjuk, még hatékonyabb és fejlettebb módon.

II. Sportprogram- háló

Az idei évtől nagy sikerrel vette kezdetét a Tarjáni Sportnapok, melyből hagyományt kívánunk teremteni. Ahogyan idén nyáron, úgy a jövőben is még több alkalommal visszahozzuk a Tarjáni labdarúgás színvonalas hagyományát.

III. Munkahelyteremtés elősegítése

Gyakran azért találnak nehezebben és lassabban a munkahelykeresők állást, mert a munkanélküliek támogatását szolgáló rendszer túlbürokratizált. A Tarjáni Önkéntes Kör karitatív munkahelykereső szolgálata továbbra is ezen igyekszik változtatni és segíteni azzal, hogy a munkahelykeresőt és a lehetséges munkahelykínálót azonnal összeköti ill. kapcsolatot teremt a két fél közt. Csak az elmúlt egy évben, számos esetben sokkal gyorsabbnak bizonyultunk az állami szektorhoz képest a munkahely közvetítésben. Természetesen ez a szolgálatunk is teljesen ingyenes, mint ahogyan minden más segítségadásunk is.

IV. Nyugdíjas klubok, idősellátás karitatív rendszere

Nem régiben indítottuk el 4 nyugdíjas klubunkat, több mint 200 fő nyugdíjas részvételével. Természetesen még várjuk a jelentkezőket. Közösség építői munkánk egyik legfontosabb eleme, hogy valóban ahhoz segítsük az itt, velünk együtt élőket, hogy közösségben és megbecsültségben élhessenek. Nyugdíjasaink és idős lakótársaink, megérdemlik a megkülönböztetett odafigyelést. Ők építették fel valamennyiünk számára ezt az országot. Kötelességemnek érzem, hogy biztosítsam számukra a valahova tartozás élményét. A nyugdíjas klubjaink, kiváló közösségi programokat és kellemes kikapcsolódást nyújtanak valamennyi idős lakótársunk részére.

V. Közbiztonság

Tarjáni városrészünkben, katasztrofális mértékben megnövekedett a vagyon elleni bűncselekmények gyakorisága. Jóval több és aktívabb rendőri jelenlétre, valamint olyan civil közbiztonsági csoportra van szükség, amely ezt a tendenciát képes meggátolni. Ez, egyik kulcsfontosságú feladatvállalásaim egyike.

VI. Környezetvédelem

Nemcsak környezettudatosabb magatartást kell elősegítenem, hanem egyszer és mindenkorra, meg kell oldani, a parlagfű irtás kérdését. Az allergiás betegek száma rohamosan nő Tarjánban. Ezért ennek megoldására, külön akciótervet valósítok meg, hogy végre élhetőbb legyen környezetünk. Rendkívül fontos a Zápor Tó rendezése. Ezt viszont csakis és kizárólag a lakosság meghatározó véleményének bevonásával kívánom rendezni. Itt az ideje, hogy a lakosság döntse el, miként volna a legélvezhetőbb a tarjáni Zápor Tó. Továbbá a kutyabarátok számára elkészíttetek, több olyan kutyafuttató helyet, ahova békében és biztonságosan vihetik le családi kedvenceiket. Ezzel komoly mértékben csökkeni fog a „kutyapiszok”, és a kutya barátok közösségi életterekben is találkozhatnak majd egymással. Magam is szeretem a kutyákat, és van is kutyám. Egy kóbor kutyát fogadtam magamhoz sok évvel ezelőtt. Tudom milyen érzés gondoskodni egy ilyen kutyusról, de azt is tudom, mennyire bosszantó a számtalan kutyapiszok.

VII. Belső életminőség a panelokban

Nem csak kívülről kell rendbe tenni a panelokat! Az igazán égető problémák belülről vannak. Az elavult alumínium vezeték villanyhálózatok, a gyakran közveszélyes liftek, és a sokszor működésképtelen szellőző berendezések állapotán változtatni kell. Ezek megoldását és finanszírozását nem lehet a lakosságra terhelni! Ezt pályázatokból, és egyéb önerőt biztosítani képes forrásokból (pl.: önkormányzat) kell finanszírozni. Nem „nyúzhat le több bőrt” senki sem a lakosságról! A szellőzők állapota gyakran asztmatikussá teszik gyermekeink egészségét. Nem csak só-szobákra van szükség az óvodákban, hanem kiváló minőségű szellőző berendezésekre is a panelokban! Ha ugyanis ezek rendesen működnek, akkor kevesebb lenne az asztmás gyermek.

VIII. Közös képviseletek, és lakásszövetkezetek kontrollja

Tűrhetetlen, hogy a lakosság gyakran nem látja világosan, hogy mire megy el a pénze. Mindenkinek joga van udvarias és az emberi méltóságot megbecsülő magatartáshoz a nevükben eljárók részéről. Ebben komoly kontrollt kívánok megvalósítani.

IX. Közösségi életterek

Ahova kérik a lakosok, vissza fogom tenni a házak előtti és a fák árnyékában lévő padokat. De csak ott, ahol kérik, és ahol ez nem zavarja az ott élőket.
Közösségi ház felépítését fogom kezdeményezni, melyben a tarjániak otthon érezhetik magukat. Ez fog otthont adni, számos ünnepi, kulturális, és más programoknak is, valamint a nyugdíjas kluboknak egyaránt. Továbbá szüksége van Tarjánnak is templomra. Olyan közösségi-ökomenikus imaházat, ill. templomot szeretnék építtetni, melyben valamennyi történelmi egyház és felekezet megélheti a liturgikus szertartásait. Itt az ideje, hogy a tarjáni vallásgyakorló lakosok otthon érezzék magukat ilyen vonatkozásban is. A keresztény értékrend és az értékalapú közösségi szemlélet az alapja, jelenünknek és jövőnknek. Mert a múltunk is ezen alapul.

X. Közösségépítés, közös hagyományok és ünnepek

Ahogyan az elmúlt években, úgy a jövőben is meg fogom valósítani, a Tarjáni Ünnepek rendezvényeit. Lesz „Tarján Karácsony”, „Húsvét”, „Gyermek és Családi Nap”, és „Őszi fesztivál” is. Ezek a rendezvények kiváló alkalmat biztosítanak valamennyiünk számára ahhoz, hogy találkozzunk, és megismerkedhessünk egymással. Számtalanszor kiderült már, hogy mennyire fontosak ezek a rendezvények. Valamennyi tarjáni lakótársam velem együtt büszke lehet arra, hogy tarjáni. Ezek a rendezvények, az idetartozásunk és közös otthonunkhoz való ragaszkodásunk szimbólumai, ill. idetartozásunk megbecsülését szolgálják. Nem csak a belvárosi Klauzál tér lehet fenyőfával díszített! Az ünnepet oda kell vinni, ahol az emberek élnek! És ott kell igazán megbecsülni. Valamennyi ünnepi rendezvényünk, továbbra is ingyenes lesz!

XI. Önkormányzati képviselet átláthatósága, érdekképviselet

Az önkormányzati képviselő az itt élők szolgálatára jelentkezik! Nem Őt szolgálják, hanem Ő maga szolgál! Ezt fontos tisztán látnia mindenkinek! Valamennyi lehetőségemet (pl.: képviselői keret, stb.) átláthatóvá fogom tenni az itt élők számára. Ezzel azt kívánom garantálni, hogy mindenki láthassa, hogy mire, milyen módon és miből költünk. Továbbá minden hónapban lépcsőház látogatási fórumot tartanék, ahol a lakosok tartózkodási helyén tájékozódhatok a felmerülő és megoldandó problémákról! Ezen kívül minden hónapban lesz képviselői fogadó óra is, azonban azt mégis fontosabbnak tartom, hogy magam menjek el a lakosokhoz.

Nem politikus kívánok lenni, hanem képviselő! A tarjániak érdekeit kívánom képviselni, s mindezt úgy szeretném megvalósítani, hogy a valódi nehézségekben és problémákban tudjak támaszt nyújtani. Hitem szerint, azok vagyunk, amit megteszünk másokért. Én az elmúlt 15 évben is csak tettem és adtam. Ez a hivatásom. Ezúttal önkormányzati képviselőként több illetékességgel még hatékonyabban szeretném szolgálni az itt élők életét. Szavatartó ember vagyok, és itt élek Önök közt.

Van értelme, és reális esélye is van annak, hogy jobbá tegyük a Tarjániak életét… - együtt. Ezen kívánok fáradozni.

Kothencz János,
Önkormányzati képviselőjelölt

 

 


 

 

Kedves Tarjáni Lakótársaim!

 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…” /Tamási Áron/


„Beköszönő” levelemmel az a célom, hogy bemutatkozzam, és tájékoztassam Önöket.

Kothencz János, 35 éves, szegedi, tarjáni lakos vagyok, a 4. számú önkormányzati választókörzetben élek, vagyis ott, ahol Ön/Önök is laknak.

Pedagógiát, teológiát, szociológiát és szociálterápiát végeztem. Családommal hosszú ideje élek Önök közt.

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel, fiatalokkal és családjaikkal foglalkozom, felsőoktatásban tanítok, és mentális problémákkal küzdő gyermekeknek tartok terápiát.

 

Itt, Tarjánban az elmúlt tíz évben az Ön/Önök környezetében élők százait támogattam önkénteseimmel, akikkel számos gyermek- és családi programot szerveztünk. Gyakran volt alkalmam beszélgetni olyan itt élő lakosokkal, akik nehézségeiket, problémáikat, félelmeiket osztották meg velem. Egész életemben azt éreztem hivatásomnak, hogy családból kiemelt, árva, illetve hátrányos helyzetű gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozzam. Ma is ez a hivatásom. Azonban az elmúlt évek tanulságai rádöbbentettek arra, hogy nemcsak a jó szándékomat és önkéntes támogatóim tiszta szívűségét szolgáltatom ki olykor, hanem az általam felkarolt, támogatott és gyógyított emberpalántákat is gyakran oda engedem vissza, ahonnan kiemelkedni próbálnak. A sok-sok család, akikkel Ön/Önök is együtt élnek ebben a lakókörzetben, és akiket volt alkalmam megismerni, gyakran fogalmazták meg mindazt, amit magam is érzek. Viszonylag kis területen, itt, a Tarjáni 4. számú választókörzetben (Zöldfa u., Sás u., Budapesti krt., Erős J. u., Hüvelyk u., Retek u., Piroska tér, Szamos u., Tünde tér,  Lugas u., Pentelei sor) nagyon sokan (több ezren) élünk együtt. De elég, ha ebben a „panel-dzsungelben” akárcsak egyetlen lépcsőház lakosait nézem. Félünk egymástól… Nem ismerjük egymást… Kétszer is meggondoljuk, kivel szállunk be egy liftbe. Gyakori konfliktusban találjuk magunkat éppen azokkal, akikre támaszkodhatnánk is. Gondolhatnánk, hogy ennek a sok embernek e kicsiny, szinte talpalatnyi területen való együttélése akár közösségi jelleget is ölthetne számunkra. Falvakban, és kisebb településeken, a mienknél jóval nagyobb területen élőknél is léteznek közös hagyományok, közös élmények, közös ünnepek, közös kultúra, kölcsönös elfogadás, azaz fellelhető a közösség…

Gyakran tűnődtem el az elmúlt tíz évben, hogy a saját és a hivatásomnál fogva általam támogatott családok gyermekei, fiataljai miért nőnek fel olyan helyen, ahol a közösség megtartó és nevelő áldása helyett félelemben és magányban élnek az emberek. Mért van az, hogy a mindenkori közéletiség csak akkor kérdez meg minket a hogylétünkről és a szükségünkről, amikor éppen eszközeként használna minket? Mért „dőlünk be” mégis újra és újra? Mért engedjük elhitetni magunkkal, hogy gyermekek vagyunk még a demokráciához? Ezekre az általam feltett kérdésekre a közelmúltban találtam választ a tarjáni gyerekek és családjaik szemében. A válasz így hangzik: „Mert reménytelennek tűnik a jövő, és félünk hinni. Ezért inkább túlélni akarunk, és elbújunk egy elszemélytelenedett tömegben.”

Bizonyára sokan sokfélét mondhatnának még ezekről a kérdésekről. Természetesen én sem tudhatok mindent. De azt tudom, hogy a magam és szeretteim védelmében nem akarunk így élni. Ezért a közelmúltban eleget téve számos lakótársam, és pártok felkérésének, elvállaltam az önkormányzati képviselőjelöltséget mint független képviselőjelölt. Természetesen sem most, sem máskor nem voltam, és nem is leszek semmilyen pártnak a tagja. Azoknak a pártján állok, azokat szeretném képviselni, akik itt laknak a tarjáni 4. számú választókörzetben, és akik közt én magam is élek. Nem akarok politikus lenni, de képviselni kívánom a politikában azokat, akik félnek, akik magányosak, akik hátrányos helyzetet élnek meg, és akik számára reménytelennek tűnik a jövő.

Hiszem, hogy van értelme itt, Tarjánban közösséget építeni. Hiszem, hogy van értelme közös hagyományokat kialakítani és megélni. Hiszem, hogy gyermekeinket biztonságban is leengedhetjük a játszótérre játszani. Hiszem, hogy kialakítható az együttérzés és a szolidaritás magunk közt. Hiszem, hogy bennünk, mindannyiunkban ott van az a fajta közösségi igény, amelyben természetessé válhat, akár az egy-egy lépcsőházban való, szomszédainkkal tartott jó kapcsolat is. Hiszek abban, hogy a tarjáni lakosok egy életképes közösségben élhetnek, ahol a közösségnek megtartó és óvó ereje van. Miután elvállaltam a képviselőjelöltséget függetlenként, úgy döntöttem, nem várom meg a 2010-es önkormányzati választásokat azzal, hogy megkeressem Önt/Önöket. Mindattól függetlenül, hogy nyerek-e vagy sem a majdani választáson, máris elkezdtem szervezni a Tarjáni Önkéntesek Körét (T.Ö.K.). Ebbe a közösségbe olyanokat várunk, akiknek fontos ez a környék és az itt élő emberek. Olyanokat, akiknek nem mindegy, hogy hol és hogyan élnek. Tennivalónk akad bőven. Jócskán van mit tennünk a környezetünk biztonságáért, a gyermekeink neveléséért, vagy akár az idős embertársainkról való gondoskodásért. Az általam vezetett Tarjáni Önkéntes Kör (T.Ö.K.) a közeljövőben indítja be az „idősellátási programját”. Ebben az akciónkban azokat várjuk, akik az időseknek való ételkihordásban, gyógyszerbeszerzésben, és a velük való rendszeres beszélgetésben ill. a róluk való gondoskodásban vagy ezek bármelyikében szívesen részt vállalnának, akár ritkán, akár rendszeresen. Ugyancsak a közeljövőben indítjuk be a Tarjáni Tanodát, ahova olyan gyermekeket várunk, akiknek korrepetálásra van szüksége. Főleg olyanokat, ahol a szülő nem engedheti meg magának, hogy fizetett korrepetáló tanárokat fogadjon gyermeke mellé. Ezeket a gyermekeket ingyen fogják önkéntes pedagógus kollégáim és lelkes egyetemista, ill. főiskolás hallgatóink korrepetálni. Szomorú tény, hogy a tarjáni gyermekek jelentős hányadának azért nincs továbbtanulási lehetősége, pontosabban azért nincs több választási lehetősége a középiskolai továbbtanulásra, mert komoly tanulási problémákkal küzdenek. Gyakran a szülő szabadideje, vagy anyagi helyzete lehetetleníti el azt, hogy a gyermek esélyt kapjon alaposabb tanulmányi felkészültséggel a választásra. Hosszasan sorolhatnám azokat a programokat, amelyeket elindítani kívánunk itt, saját környezetünkben, de az ígéretek helyett inkább beszéljenek majd tetteink. Amennyiben csatlakozni szeretne ehhez a kezdeményezéshez, akár segítőként, akár segítettként, vagy akár csak véleményét szeretné megosztani velem, úgy kérem, bátran jelezzen vissza. Amennyiben beszélgetni, tanácsot adni, vagy segítséget kérni kíván, úgy szívesen állok rendelkezésére.

Kedves Tarjáni Lakótársaim!

Tisztelettel és szeretettel várom megkeresésüket, és amennyiben meg engedik, magam is keresni fogom Önöket. Úgy gondolom, együtt képesek leszünk megteremteni egy közösségibb hangulatú Tarjánt, ahol velünk együtt embertársaink is reménytelibbnek élik meg közös otthonunkat.

Mert…

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…” /Tamási Áron/

 

Tisztelettel:

Kothencz János

Független önkormányzati képviselőjelölt

Tarjáni Önkéntes Kör (T.Ö.K.) vezetője

 

 

 

 

A Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Kört (T. Ö. K.) Kothencz János hívta életre közösségépítő, - formáló szándékkal. A T. Ö. K. , ahogy rövidítve nevezik, Szeged legrégibb panelos városrészében élők problémáival foglalkozó önkéntesekből álló közösség. Tarjáni lakosokból, fiatalokból, olyan lelkes emberekből alakult, akik egymásért szolidaritást szeretnének vállalni. A mozgalom feltett szándéka, hogy Szeged- Tarjánban, a paneldzsungel közepén megértesse az emberekkel, hogy a szolidaritásnak is van helye. Az emberek itt megtapasztalhatják, hogy fontosak, fontos az önbecsülésük is, valamint hogy kielégíthesse minden ember az alapvető igényét: a közösséghez való tartozást.

A Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Körhöz (T. Ö. K.) olyan tarjáni lakosok csatlakoztak, akik úgy döntöttek, hogy jó szándéktól vezérelve megpróbálnak önkéntes társadalmi munkában segíteni lakótársaikon. A T. Ö. K. napjainkban több mint 100 fő segítővel támogatja, segíti a szociális nehézséggel küzdőket, az egyedül élőket, a fiatalokat és családokat egyaránt.

Szeged - Tarján városrészben nagyon sok olyan ember él, főleg idősebbek, vagy szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és csemetéik, akiknek komoly igénye van erre a karitatív szemléletmódra. Tarjánnak nincs önálló jellege, személyessége, nincsenek hagyományai, amik mentén találkozhatnának egymással az itt élők. A városrészben kis területen öt és félezer ember zsúfolódik össze, de az itt élők eltávolodtak egymástól, sokan saját szomszédjaikat sem ismerik. Néhol odáig jutottak a dolgok, hogy szinte már nem mernek szóba állni vagy beszállni a liftbe egy ismeretlennel. A hasonló méretű falvakban jellemző a közös kultúra, a mindennapos együttműködés, a szolidaritás, ezért a T.Ö.K. célja, hogy ezt a szemléletet közvetítse, és segítse az emberek egymásra találását.

2008-ban Kothencz János, karitatív területen tevékenykedő, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógus vezetésével elkészítették terveiket, melyekről egy bemutatkozó levelet küldtek ki a körzetben lakóknak, illetve megtartották a rendszeresnek szánt lakossági fórumokból az elsőt. Ezeknek köszönhetően már hetvennél is többen jelentkeztek segítőnek hozzájuk. A T. Ö. K. alapítójának nem titkolt szándéka, hogy szeretné az itt élők igényét felébreszteni az egymásra való odafigyelés, törődés fontosságát illetően.

Az önbecsülés, és a közösségi élet formálásában van fontos szerepe annak, hogy a tradicionális, összetartozást erősítő ünnepeket – mint a karácsony, húsvét – itt próbálják meghonosítani a panelek között. Ennek keretében rendezték meg 2009 decemberében az I. Tarján Karácsonyt 1200 lakos, valamint 2010 áprilisában az I. Tarján Húsvétot 3000 lakos részvételével. Egy feldíszített karácsonyfa a sétálóutcán, ahol presszók, bankok, butikok és átmenő turistaforgalom van, nem sokat jelent az ünnep mélységét tekintve. Ezt inkább a lakóhelyen, egymás társaságában kell megélni, ahol kerületenként 4-5 ezer ember él.

A gyerekek és a nehéz helyzetben lévő vagy csonka családok számára - anyagi okok miatt gyakran elérhetetlen - korrepetálásokat biztosítanak ingyenesen. A Tarjáni Tanodában a diákokkal önkéntes pedagógusok és egyetemisták foglalkoznak. Kiemelten kezelik a közbiztonság kérdését, mivel tapasztalataik szerint „néhány helyi rendvédelmi civil szervezet alkalmatlan feladata ellátására”. Ezért felelős szülőket kérnek fel a játszótereken és utcákon lévő gyerekek és a fiatalok felügyeletére.

Ehhez kapcsolódik a városrész egyik legnagyobb problémája, mivel az ebben a körzetben élő tarjániaknak nincs olyan közösségi terük (még egy imaház sem), ahol egymásra találhatnának gondjaikkal, örömeikkel. A kamaszoknak is csak az utca marad, emiatt sokan kallódnak a panelek között. Az emberek általában nem tolerálják az utcákon csatangolókat, megbotránkoznak rajtuk. A helyzet javítására alternatív szórakozási lehetőségeket teremtenek a fiataloknak.

Idősellátási programjuk keretében ételkihordással, gyógyszerbeszerzéssel és a nehezebben kimozduló, egyedülálló öregeknek szóló rendszeres találkozókkal, beszélgetésekkel igyekeznek segíteni minél több rászorulónak. A T. Ö. K. csaknem 2 éve működtet egész Tarjánra kiterjedő szociális védőhálót és közbiztonsági programot. Napjainkban indul el a T. Ö. K. 4 nyugdíjas klubja.

Közösségteremtő és ünnepi programjaik (pl. Tarján Karácsony, Tarján Húsvét) pedig azt a célt szolgálják, hogy az emberek találkozhassanak egymással, és a találkozások során felismerjék az egymásra való odafigyelés és törődés fontosságát.

A T. Ö. K. tehát a szolidaritás mozgalma, ahol tarjániak a tarjániakért tesznek és vállalnak felelősséget.

 

 


Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Kör
- T.Ö.K. -
tevékenységei

 

1. T.Ö.K Szociális védőháló programrendszere

Gyermekek és fiatalok részére:

 • Tarjáni Korrepetitor Tanoda- program: Olyan családok gyermekeinek ingyen korrepetálása bármilyen tárgyból, ahol a család költségvetése nem tudja fedezni az egy- egy tárgyból való korrepetálás díját. Az ingyenes Korrepetitor Tanoda elsődleges feladata a tarjáni gyermekek és fiatalok, főként a szociálisan hátrányos helyzetűek tanulmányi felzárkóztatása (ha az szükséges), és tanulmányi előmenetelük erősítése.

 

Felnőttek, szülők és családok részére:

 • Szociális munkások és pedagógusok bevonásával szociális támogatások közvetítése, megkülönböztetett figyelemmel az olyan lakosok, ill. családok esetében, akiknek nehézségeik vannak az önérdek-érvényesítő képességeikkel.
 • Csonkacsaládos és többgyermekes családok gyermekvédelmi programokban való részvételének elősegítése és a gyermekvédelmi támogatói rendszer elérhetőségének biztosítása.
 • Havi 5 órában ingyenes gyermeknevelési szaktanácsadás klinikai gyermekpszichológus és mentálhigiénikus bevonásával.

 

Idősek részére:

 • Idősebb lakótársaink részére (igényjelzés alapján) önkéntes közreműködéssel gyógyszerbeszerzés, ebédkihordás, bevásárlás, postai és hivatali ügyintézés.
 • Egyedülálló és magányos idős lakosaink számára látogatói háló biztosítása. Ez azt jelenti, hogy mindazon idős embertársaink, ill. környezetünkben élő, sokszor magukra hagyott lakótársaink (amennyiben kérik), úgy a Tarjáni Önkéntes Kör tagjai, családanyák, családapák és egyetemista korú fiatalok összefogásával próbálnak társaságot nyújtani az egyedüllét ellen.

Valamennyi lakos támogatása és segítése a szociális biztonság elérésében.

 

2. T.Ö.K. Sport programok

 • A T.Ö.K elindítja a tarjáni futball torna bajnokságot, fenti mellett tervezünk még ping-pong és csocsó versenyeket.

3. T.Ö.K. közbiztonsági kezdeményezései

 • A T.Ö.K létre kíván hozni egy olyan, elsősorban szülőkből álló közbiztonsági csoportot, amely önkéntes módon a tarjáni közterületet rendszeresen felügyeli és preventív (megelőző) módon szolgálja a lakosság biztonságérzethez való jogát. Köz- és játszóterek, parkok, illetve Zápor- tó területén rendszeresen valósítanak meg felügyeletet, különös tekintettel a hétvégék és az iskolai szünidők idejében.
 • A kulturált közlekedést elősegítő programok és kábítószer-fogyasztást megelőző képzések és programok megvalósítása szakemberek bevonásával.

 

4. T.Ö.K. Gyermek- és ifjúságvédelmi háló

 • A tarjáni gyermekek és fiatalok értékrendjének kialakulását segítő foglakozások, programok, rendezvények megvalósítása.
 • Kortárs önsegítő csoportok létrehozása
 • Továbbtanulási tájékozódást segítő rendszer kiépítése
 • A tarjáni gyermekek és fiatalok szociális és környezeti érzékenységét fejlesztő programok megvalósítása

 

5. T.Ö.K. Kulturális programháló

 • Hagyományteremtő és őrző programok megvalósítása Tarjánban. Ezen hagyományteremtő programok révén azt a célt igyekszünk szolgálni, hogy a tarjániak megtapasztalják a tarjáni identitásuk lehetőségeit és választ kaphassanak a valahova tartozni akarás igényük kérdéseire. Az I. Tarjáni T.Ö.K. Fesztivál 2009 szeptemberében lesz, amelyre kimondottan a tarjáni lakosokat invitáljuk meg.
 • Tarjáni Értelmiségiek Klubja – programsorozat: ebben olyan tarjáni értelmiségieket várunk, akik szívesen vesznek részt egy közösen megvalósított irodalmi, vagy bármilyen más, akár tudományos vagy művészeti programesten.

 

6. T.Ö.K. Tarjáni nyugdíjas fórum

 • A Tarjáni nyugdíjas fórum alapvető rendeltetése a nyugdíjasaink közösségi élményekhez való juttatása

 

7. T.Ö.K. Környezetvédelmi programháló

 • Olyan, minden korosztály számára elérhető és érthető környezettudatos programok szervezése, melyek segítségével, közös összefogással élhetőbb környezet teremthető Tarjánban a tarjániakkal a tarjániaknak.

 

8. T.Ö.K. - Lakossági Fórum

 • Minden hónapban a teljes tarjáni lakosság együttlétére van lehetőség, ahol az aktuális nehézségek, problémák és teendők megbeszélése valósul meg. Ezeknek a fórumoknak a konkrét célja az adott problémákra adott megoldási javaslatok megfogalmazása, melyeket konkrét cselekvés követ.

 

Kothencz János által vezetett Tarjáni Önkéntes Kör

T.Ö.K.

valamennyi feladatvállalása

önkéntes és ingyenes